Gerommel in de co-vergister

Gepubliceerd op zondag 15 juni 2014

De NVWA heeft een onthutsend rapport opgemaakt van de praktijk van de co-vergisting: bij 14 van de 49 gecontroleerde co-vergisters (bijna dertig procent) voldeden de aangetroffen co-materialen niet aan de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden.

Verontreinigde organische reststoffen worden weggemengd onder de noemer van co-materialen, aldus de NVWA, die na de vleesfraude een nieuw crimineel imperium op het spoor lijkt te zijn. Van veel stoffen was de herkomst niet vast te stellen, in een geval had een stof een te hoog gehalte aan dioxines en vijf stoffen werden afgekeurd vanwege een te hoog gehalte aan zware metalen. In vier gevallen zat er niet de vereiste hoeveelheid dierlijke mest in de vergister. Dat moet minimaal 50% zijn.

Ze flikkeren er maar wat in, zou de conclusie kunnen zijn.

Staatssecretaris Dijksma kiest voor diplomatieke bewoordingen. Ze laat in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer weten dat ze het een ''verontrustend'' rapport vindt. Ze verbiedt het gebruik van zogeheten G-stoffen die onder haar voorganger Bleker keer op keer werd uitgebreid met weer een nieuwe stof. Dit verbod geldt overigens niet voor bedrijven die gecertificeerd zijn.

 

Wat de gevolgen  voor de volksgezondheid zijn, meldt het rapport van de NVWA niet. Ook staatssecretaris Dijksma gaat in haar brief aan dit aspect voorbij. Omwonenden  van co-vergisters zouden moeten kunnen vertrouwen op een overheid die handhavend optreedt. De NVWA stelt echter vast dat handhaving van de regels voor co-vergisting wordt bemoeilijkt doordat handelaren/inzamelaars van afval- en reststoffen het mengen hiervan niet administreren. Daardoor zijn de handhavers aangewezen op bemonstering en analyse. Dit maakt toezicht en handhaving arbeidsintensief, kostbaar en tijdrovend, aldus de NVWA.

Dijksma heeft haar hoop gevestigd op samenwerking van de verschillende opsporingsdiensten. En op ''stimulering van ketenverantwoordelijkheid''. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft aan een Regionale Uitvoeringsdienst opdracht gegeven voor een pilotproject handhaving covergisting, met name gericht op de naleving van de voorschriften in de omgevingsvergunning van covergistingsinstallaties. Verder zal de NVWA actief blijven. De controles worden ook dit jaar geïntensiveerd.

 

NVWA Rapport:

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/10/evaluatierapport-controle-gebruik-organische-reststoffen-covergisting/evaluatierapport-controle-gebruik-organische-reststoffen-covergisting.pdf

Kamerbrief:

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z10555&did=2014D21176

Hits: 4850