Provincie Limburg door Raad van State op vingers getikt: natuurzorg bij provincie in slechte handen.

Gepubliceerd op zondag 15 december 2013

De twee organisaties Mobilisation en Vereniging Leefmilieu hebben aan de provincie Limburg verzocht om natuurschade veroorzaakt door melkveebedrijven beter aan te pakken.
Tot nu toe kijkt de provincie enkel naar de emissies uit stallen. 
De twee organisaties stellen dat Limburg verzuimt ook de uitgereden mest te beoordelen in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Het is reeds lang bekend dat door mest uitrijden meer natuurschade optreedt dan door stalemissies.  
De provincie wees het verzoek van de twee organisatie af 'omdat het te moeilijk is'. 
Hierop zijn de twee organisates naar de Raad van State zijn gestapt en is de provincie in het ongelijk gesteld. 
De provincie moet nu alsnog aan de slag om de natuurschade door het uitrijden van mest aan te pakken.

Nederland is het meest veedichte land van Europa. Het gaat om 4 miljoen stuks rundvee waarvan 1,5 miljoen melkkoeien, 
12 miljoen varkens en 100 miljoen kippen. Melkvee veroorzaakt van de verschillende soorten landbouwhuisdieren de meeste natuurschade. 
De gevolgen voor de milieuveiligheid van het mestoverschot is groot. Bodem- water- en luchtvervuiling zijn 
al tientallen jaren een ernstig probleem. Tot op de dag van vandaag toont de overheid zich onmachtig om de problemen 
op te lossen. De meeste realistische milieutechnieken worden al toegepast. De overheid weigert echter te onderzoeken 
of de hoge veedichtheid in Nederland een toekomst heeft.

Bij wet is de overheid verplicht de natuur met een internationale betekenis te behouden.
Dat betekent dat veebedrijven die schadelijke emissies veroorzaken een vergunning moeten aanvragen.
Nu de provincie Limburg tot nu toe wel vergunning verleent voor de stalemissies, en niet ook naar de veel grotere emissies door het uitrijden van mest keek, gaat Limburg in de fout.
De beide organisaties rekenen er op dat de provincie alsnog de natuurschade door het mestuitrijden en beweiden aanpakt.
Hits: 4270