Groningen: Actie Pekela heeft succes!

Gepubliceerd op woensdag 18 december 2013


Nadat 25 demonstranten de raadsleden van Pekela verwelkomden bij het gemeentehuis, moesten even later extra stoelen aangesleept worden voor de publieke tribune. Je mag dus spreken van een fantastische opkomst.
De gezamenlijke actie van Milieudefensie Zuid-Oost Groningen en Bi-Ora heeft succes gehad. De gemeenteraad van Pekela heeft op 17 december besloten om in het kader van de nieuwe bestemmingsplannen geen medewerking tee verlenen aan planologische procedures die leiden tot uitbreiding van agrarische bouwblokken groter dan 2 hectare. Dit is een belangrijk moment stelt de stichting Bi-Ora. Het raadsbesluit betekent dat Pekela geen bestuursovereenkomst zal sluiten met de provincie Groningen om via het 'Groninger Verdienmodel' tot bouwblokken van 4 hectare (8 voetbalvelden) te komen.

 

 

Nog geen anderhalve week voor de raadsvergadering zag het er naar uit dat de raad akkoord zou gaan met het provinciale beleid dat uitbreiding tot hectare mogelijk maakt. Bi-Ora zegt: 'het is geen makkelijke materie en het tot je nemen van de concequenties van het voorstel vereist veel tijd en inspanning". Samen met Milieudefensie heeft de stichting er hard aan gewerkt om de raadsleden te informeren. Dit heeft ertoe geleid dat de raadsleden overtuigd waren dat het verstandig is om het beleid aan te passen. Een nee mits principe is als je geen mega melkveestal wil daarom verstandig. uitendelijk droeg de democratische meerderheid van de raad de wethouder oop om de wijziging aan te brengen in het beleid. Saillant detail is dat de wethouder de vraag van de raad expliciet heeft toegezegd.

 

Foto's en videoverslag vindt u op westerwolde groen

 

Hits: 4119