Provinciale Staten neemt op 7 februari besluit over Brabants landbouwbeleid

Gepubliceerd op donderdag 16 januari 2014

De provincie Noord-Brabant staat aan de vooravond van de besluitvorming over het nieuwe provinciale landbouwbeleid. In januari bespreken diverse statencommissies het landbouw-dossier, gevolgd op 7 februari door besluitvorming in Provinciale Staten. Hieraan voorafgaand belegt de provincie op 16 januari een themabijeenkomst van het Brabantberaad, een uitgebreid netwerk van partijen, instanties en overheden die bij de landbouw betrokken zijn. Daar komen het voorgenomen nieuwe provinciale landbouwbeleid, zoals verwoord in de Structuurvisie, de Verordening en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) ter sprake. De BZV maakt voor een veehouder inzichtelijk of zijn bedrijf zorgvuldig is, zodat hij ontwikkelruimte kan verdienen. Dat kan met onafhankelijk erkende certificaten die veel bedrijven hebben. Daarnaast zijn de gegevens over de fysieke inrichting van het bedrijf van belang.  De BZV kijkt naar de thema's gezondheid, dierenwelzijn en fysieke leefomgeving (o.a. geur, fijnstof/endotoxines, ammoniak, biodiversiteit, verbinding met de omgeving). Een veehouder kan met zijn bedrijf punten verdienen met stappen die verder gaan dan de geldende wet- en regelgeving eisen. Ook kan een veehouder met bijzondere innovaties punten scoren.
Voor meer info, zie:
http://www.brabant.nl/Dossiers/Dossiers-op-thema/Platteland/Zorgvuldige-veehouderij/Brabantse-Zorgvuldigheidscore-Veehouderij-%28BZV%29.aspx

Hits: 4023