Grootschalig onderzoek naar relatie tussen veehouderij en volksgezondheid

Gepubliceerd op dinsdag 04 februari 2014

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet dit en
komend jaar in Oost-Brabant en Noord-Limburg onderzoek  naar de effecten
van intensieve veehouderij op de gezondheid van mensen. Het is voor het
eerst dat er in Nederland een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op
dit gebied wordt gedaan.

Het onderzoek bestaat uit luchtmetingen rond stallen op zestig locaties
en lichamelijk onderzoek bij drieduizend omwonenden. Bij de
luchtmetingen zal vooral worden gekeken naar de aanwezigheid van
micro-organismen en fijnstof.  Bij de omwonenden worden het bloed, de
ontlasting en de longfunctie onderzocht.

De keuze voor het onderzoeksgebied ligt voor de hand: daar bevinden zich
in een dichtbevolkt gebied veel intensieve veehouderijen. Het RIVM voert
het onderzoek uit samen met de universiteiten van Utrecht en Wageningen
en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel.

Hits: 4523