VROM?: Van Waterrijk naar Varkenswijk

Gepubliceerd op maandag 10 februari 2014

Nadat het overambitieuze plan ‘Waterrijk’ als een waterballon uiteenspatte staat de gemeente Almelo (Overijssel) voor de beslissing hoe het financiële verlies beperkt kan worden. Het college stelt de raad drie opties voor. De belangrijkste twee opties zijn: de keuze uit verdere ontwikkeling van ‘boeren landschap’ of de ontwikkeling van een megalomaan ‘agroproductiepark’. De keuze tussen de plannen zullen de aantrekkelijkheid van de gemeente Almelo verhogen of voorgoed vernietigen. Feit is dat beide plannen Almelo definitief op de kaart zullen zetten.

Almelo probeert een oplossing te bedenken voor de doodlopende weg die het met de ontwikkeling van ‘Waterrijk’ ingeslagen is. Eén van deze oplossingen is de ontwikkeling van een enorm agrocomplex vol met varkens, kippen en kalveren. Zoals nu bekend ligt er een eerste optie voor de ontwikkeling van 20 ha (40 voetbalvelden) vol met varkens. In de huidige tijd kan op één hectare in een ’varkensflat’ met twee verdiepingen 19.000 varkens gehouden worden.  Het college is bereid 104 hectare beschikbaar wil stellen.

Terwijl Almelo nog steeds bezig was met het ontwikkelen van het megadorp ‘Waterrijk’ liep heel Overijssel te hoop liep tegen ‘megastallen’. Op aandringen van de Tweede Kamer gelast Staatsecretaris Bleeker een onderzoek. Deze moest inzicht verschaffen hoe Nederlanders dachten over ‘megastallen’.  De uitkomst van  het onderzoek (Rapport: Veldkamp) was helder: de meerderheid van Nederland wil geen megastallen vol met varkens, kippen en runderen. De heilloze weg die ingeslagen was met ‘Waterrijk’ kan na het besluit van aanstaande dinsdag wel eens uitmonden in een nog heillozere weg als de keuze valt op het ‘varken- concentratiegebied’.

De stichting VROM? (VRoomshoop Omgeving een Mesthoop?)  heeft haar bezwaren geuit in een brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Zij maakt zich onder andere ernstige zorgen over de volksgezondheidaspecten voor Vriezenveen, Aadorp en Almelo. Ook de gevolgen voor de ontwikkelmogelijkheden van de industrieterreinen baart de stichting zorgen.  Dit is de reden dat VROM? schriftelijke vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

De stichting VROM? voelt nattigheid.

Brief van de Stichting VROM? aan Gedeputeerde Staten van Overijssel: http://www.overijssel.nl/sis/16301407258081.pdf

Hits: 5152