Pleidooi voor tijdelijke stop mestverwerkingsinstallaties

Gepubliceerd op maandag 17 februari 2014

Stichting Leefbaar Buitengebied, gesteund door tientallen organisaties, vraagt deze week in een brief aan staatssecretaris W. Mansfeld om eerst onderzoek te doen naar de risico´s voor de volksgezondheid van mestverwerkingsinstallaties. Het onderzoek in de vorm van een evaluatie is op 25 februari 2013 toegezegd door staatssecretaris S. Dijksma (Economische Zaken). Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil de vergunning mestverwerking versneld invoeren door gebieden voor vergisting aan te wijzen. 

De Crisis en herstelwet maakt het mogelijk om een vergunningssysteem zonder mogelijkheid voor bezwaar en beroep in te voeren waarmee burgers en organisaties buitenspel gezet worden. Hierdoor kan iedere gemeente in Nederland, al voor deugdelijk onderzoek afgerond is, aangewezen worden als locatie voor een mestverwerkingsinstallatie.

Het is alleen nog aan de Tweede Kamer, als zij dat wenst, om de versnelling tegenhouden.

De organisaties willen dat eerst de lopende evaluatie naar co-vergisting wordt afgerond en dat het zogeheten toetsingsinstrument volksgezondheid wettelijk wordt verankerd. Verder verwachten zij transparantie richting burgers over de plannen voor realisering van mestverwerkingsinstallaties.

 

Met het pleidooi laten de organisaties weten zich grote zorgen te maken over de verdergaande uitbreiding van het aantal mestverwerkings -installaties in Nederland en de wijze waarop knelpunten in de vergunningverlening worden aangepakt.

 

Bron: Brief aan Minister Mansveld, Staatssecretaris Dijksma en Schipper: http://iturl.nl/snCah

Bron: E-mail aan Tweede Kamerleden van de commissie Economische Zaken: http://iturl.nl/snf3N

Hits: 3633