De onbalans van Europa

Gepubliceerd op vrijdag 21 februari 2014

Deze week heeft Stichting Leefbaar Buitengebied schriftelijke vragen gesteld aan  de Europese Minister President José Manuel Barroso en de Vice President Neelie Kroes. Leefbaar Buitengebied, die de belangen van alle in Nederland woonachtige Euroburgers van het buitengebied behartigt,  geeft in haar brief aan dat er een veel belangrijkere reden is voor het verlies van draagvlak voor Europa dan de huidige gedachte van  “geld en de bemoei- en regelzucht” van Europa. En, zo stelt Leefbaar Buitengebied, dit resulteert steevast in de vraag van inwoners: “Waarom doet Europa niets  en als zij niets doet en wat doet Europa er dan nog toe?”

Iedere Nederlander voelt de gevolgen  van het strak beheersen van begrotingsbalansen door Europa. Bij landen als Griekenland en Ierland heeft Europa letterlijk ‘ingebroken’. Deze inbraak gaat dan altijd gepaard met een set aan maatregelen die het land dient uit te voeren om weer orde op zaken te stellen. En dit alleen om het evenwicht van een balans, dat uitgerukt wordt in een getalletje, te behouden. Leefbaar Buitengebied legt de vinger op een andere balans. Leefbaar Buitengebied legt de relatie tussen de rigide sturing op de economische disbalans en de disbalans in de natuur. De natuur , die het behoud en bestaan van de mens, de productie van eten en de oorsprong van medicijnen, garandeert. De natuur die het bestaan van de mens beschermt. Het afpingelen op gemaakte afspraken hierover staat in schril contrast met het streng controleren van begrotingsbalansen waar geen cent aan afgedaan kan worden.

 

Europa ontleent haar oorsprong aan het willen geven van ‘vrijheid, veiligheid en welvaart’ aan al haar ingezetenen om nooit weer de gevolgen van en  de gruwelen van een oorlog mee te hoeven maken. Bescherming van de Euroburger in al haar facetten. En elke keer als er afspraken gemaakt zijn die het bestaan van de mens garandeert  waren er personen, zoals Balkenende en Bleeker, die probeerden af te pingelen na gemaakte afspraken. En dat roept vragen op en die vragen zijn gesteld door Leefbaar Buitengebied. Euro Commissaris Kroes vertelde in de uitzending ‘power woman’ van WNL dat het afbrokkelende draagvlak ontstaat doordat mensen niet voldoende weten wat Europa doet. Zij vond dat als dit zich voor deed er een nog grotere inspanning moet komen om dat uit te leggen. Leefbaar Buitengebied geeft haar graag die gelegenheid.

Bron:

Brief aan Minister President José Manuel Barroso: http://iturl.nl/snlA8E

Brief aan Vice President Neelie Kroes: http://iturl.nl/sniTMJ

Hits: 4385