Burgers doen mee aan evaluatie wet geurhinder veehouderij

Gepubliceerd op donderdag 02 april 2015

Omwonenden van veehouderijen doen mee aan de evaluatie Wet geurhinder veehouderij die dit voorjaar van start gaat. Zij zullen daar het rapport Max 5 odeur inbrengen, een product van samenwerking tussen diverse burgergroeperingen.  In het rapport wordt gepleit voor een drastische verlaging van de geurnormen voor veehouderijen.

Voor de evaluatie zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu twee werkgroepen gevormd: een ambtelijke werkgroep en een bestuurlijke werkgroep. Leden van Max 5 odeur zijn in beide werkgroepen vertegenwoordigd.
In de werkgroepen hebben verder vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Inter Provinciaal Overleg, de boerenorganisatie LTO, de ministeries Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, en de GGD zitting. Lambert Verheijen, dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas en voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, is voorzitter van de bestuurlijke werkgroep  Een eerste advies van de bestuurlijke werkgroep wordt in de zomer van 2015 verwacht.

Hits: 3059