Twence Monovergisting?

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2015

Op maandag 23 november zal er op initiatief van de VVD een presentatie gehouden worden over grootschalige vergister van Twence. Vorig jaar had Leefbaar buitengebied al een brandbrief aan Stas. Mansveld gestuurd daar zij op het standpunt stond om versneld vergunningen te verlenen.

 

Ook in Rijnland-Palts klachten over Nederlands ‘mesttourisme’

SWR_mesttransport_burgersRijnland-Palts – Inwoners uit de Duitse deelstaat Rijnland-Palts ergeren zich aan de import van mest die met grote tankschepen vanuit Nederland wordt aangevoerd. De mest wordt tegenover hun huizen overgepompt en afgevoerd in vrachtwagens met Nederlands kenteken. Volgens de inwoners van Brohl-Lützing is de penetrante stank niet te harden. De lokale burgemeesters zijn niet op de hoogte gebracht en overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op transporten weten van niets. De tv-zender SüdWest Rundfunk (SWR) maakte er een reportage over.

Volgens de inwoners leggen er meerdere keren per maand mestschepen uit Nederland aan in de haven van Brohl-Lützing, een plaatsje aan de Rijn. Zodra een schip is aangemeerd, wordt de mest snel overgepompt in gereedstaande tankwagens. Het overpompen duurt circa 20 minuten per tankwagen. Nadat de vierde tankwagen is gevuld, keert de eerste alweer terug. De mest wordt gelost bij boeren in de directe omgeving. Per scheepslading gaat het om 60 tankwagens. Tot dusver zijn er 13 scheepsladingen aangevoerd, zonder dat inwoners of gemeente hierover zijn geïnformeerd, aldus de SWR.

Zowel de lokale burgemeester Michaël Schäfer (CDU) als de ‘Verbandsbürgermeister’ Bernd Weidenbach (CDU) voelen zich door overheidsinstanties die toezicht dienen te houden op transporten in de steek gelaten. Zelfs na talloze telefoontjes kwam er geen helder antwoord op vragen over de mesttankschepen uit Nederland. “Dat past niet meer bij deze tijd”, aldus Bernd Weidenbach. “De inwoners willen weten wat er aan de hand is. We zijn verplicht om hen die antwoorden te geven. Het interesseert met niet wie wel of niet bevoegd is. Het enige dat me interesseert is dat we onze burgers heldere antwoorden kunnen geven. Daar hebben ze recht op.”

SWR_videoInwoners en burgemeester van Brohl-Lützing klagen over stankoverlast door het lossen van schepen met mest uit Nederland. Foto: © SWR

Reinhild Benning van milieuorganisatie GermanWatch zegt in de uitzending dat adequaat toezicht op de mesttransporten in Duitsland ontbreekt, mede omdat er geen samenhangend visie en beleid is op deze problematiek in Duitsland. Dit leidt tot een toename van het ‘mesttourisme’, vooral uit Nederland. Een trend die samenhangt met de industrialisering van de veehouderij met als gevolg een gebrek aan voldoende grond om de mest van deze dieren op verantwoorde wijze op eigen land aan te wenden.

Hits: 4640