Stichting Leefbaar Buitengebied vecht vergunning SEBAVA aan bij het Europese Hof.

Gepubliceerd op woensdag 01 februari 2017

 Donderdag 30 januari 2020 heeft Stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) en Varkens in Nood (VIN) het woord mogen voeren tegenover zeven rechters in rode toga’s. Bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Een groot nieuw gebouw. Vol met grote zalen en met aan weerszijden meerdere tolken achter glas. Het debat, tussen uitgenodigde mensen en de rechters, kon vloeiend verlopen. Alles wordt live vertaald. Iedereen heeft oortjes in. SLB mocht de spits afbijten.

De kwestie ging over een vergunning die in Limburg was verleend aan varkensboer Straathof. Dat is ook de boer bij wie 24.000 varkens in 2017 levend zijn verbrand. In zijn megastal in Gelderland. Het is ook de boer die in Duitsland veroordeeld is, onder meer wegens het tegen de muur doodslaan van niet snel genoeg groeiende biggetjes. Daarvoor heeft hij een levenslang beroepsverbod opgelegd gekregen. Straathof (Sebava B.V.) heeft in meerdere landen meerdere megastallen, en bankiert bij de ING..

Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Straathof wil zijn megastal in Limburg uitbreiden. De megastal wordt hierdoor gigastal waardoor er nog meer druk op het buitengebied ontstaat.De vergunning die hiervoor aangevraagd werd, dient te worden gepubliceerd zodat iedereen die wil, gebruik kan maken van zijn recht op bezwaar en beroep. En aan deze publicatie schorte het. Niet alleen was deze onjuist opgesteld ook was deze niet gepubliceerd in een huis aan huis blad. Hierdoor was niet iedereen in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de plannen van SEBAVA. Dit oneerlijke spel is door SLB bij de rechtbank Limburg aangekaart op grond van strijdigheid met het Europese Verdrag op het recht van een eerlijke procedure. Doordat de rechter er niet uit kwam heeft deze de kwestie doorgestuurd naar het Europese Hof van Justitie. Daar werd de hoorzitting vandaag overgedaan, maar dan veel omvangrijker. In de maanden voorafgaand aan de hoorzitting, werd duidelijk dat SLB misschien wel eens in het gelijk gessteld zou kunnen worden. Een aantal landen zoals: Ierland, Denemarken, Zweden en Nederland helemaal niet blij mee. Indien SLB in het gelijk gesteld wordt, zal dit gevolgen kunnen hebben voor alle EU landen. De eerder benoemde EU landen  stuurden ingewikkelde brieven naar het Europese Hof. Hierin onderbouwden de landen waarom SLB geen gelijk zou hebben in haar stelling dat de procedure in strijd is met het verdrag. Vandaag was de finale. Naast advocaren van de Europese Commissie waren de landsadvocaten van Ierland en Nederland aanwezig op de zitting.

De advocaten van de Europese Commissie gaven SLB deels gelijk. Dat was leuk om te horen. De Advocaat-Generaal (AG) legde de Nederlandse Staat het vuur aan de schenen. De AG brengt op 21 april 2020 advies uit, over hoe het Hof uitspraak zou moeten doen. Vervolgenss mag de rechtbank in Limburg het eindoordeel geven.     

Wordt vervolgd! 

 

Hits: 3273